Polecamy:
 Kosmetyki naturalne


A A A

Ograniczenia w stosowaniu półproduktów

FAQ >> Ogólne informacje o kosmetykach mineralnych

 

 

Dlaczego  niektóre pigmenty nie są zalecane w kosmetykach do oczu lub ust?
Dlaczego w przypadku innych nie można stosować ich w wysokich stężeniach?
Czym grozi niezastosowanie  się do ostrzeżenia?


Informacja o niestosowaniu niektórych półproduktów np. w kosmetykach do oczu wynika ona z naszej hm... nadgorliwości. Ponieważ idea samodzielnego tworzenia kosmetyków pozwala na świadomy wybór półproduktów staramy się podawać maksymalną ilość informacji dotyczących danej substancji.

Przepisy  dotyczące stosowanie poszczególnych półproduktów różnią się znacznie w
różnych państwach. My zebraliśmy najbardziej restrykcyjne - a najbardziej restrykcyjne są w Stanach Zjednoczonych (dodatkowo przepisy różnią się nieco w zależności od stanu).

W Unii Europejskiej dozwolone jest stosowanie wszystkich pigmentów do dowolnych zastosowań. Teoretycznie można więc stosować pigmenty zakazane w USA do użytku w kosmetykach od oczu lub ust w cieniach lub pomadkach.

Unia Europejska wprowadziła jedynie ograniczenia w stosowania dwutlenku tytanu i tlenku cynku - maksymalne dozwolone stężenia to 25% wagowych w gotowym produkcie. Ograniczenie to dotyczy jednak tylko form tlenku cynku i dwutlenku tytanu stosowanych jako filtry UV. Maja one mniejsze cząstki niż zwykłe formy dwutlenku tytanu i tlenku cynku stosowane jako pigmenty białe (tych form ograniczenie nie dotyczy, można je stosować w dowolnych ilościach). My jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa podajemy informację o dozwolonym stężeniu na wszystkich formach dwutlenku tytanu i tlenku cynku oraz przestrzegamy tej zasady w podawanych recepturach.

W USA Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zakazuje stosowania w kosmetykach do ust ultramaryn, zieleni chromowej i błękitu pruskiego (ze względu na możliwość wchłonięcia do przewodu pokarmowego), a w kosmetykach do twarzy nie zaleca stosowania zieleni chromowej, fioletu manganowego oraz błękitu pruskiego (jako potencjalnie wywołujących podrażnienia). W opisach poszczególnych półproduktów znajdują się właśnie zakazy i zalecenia FDA. W niektórych stanach np. związki chromu są zakazane w ogóle jako potencjalnie kancerogenne. W innych nie są one uważane za kancerogenne. W UE nie zakazano związków chromu i nie stwierdzono jego działania kancerogennego. Wiadomo, że USA słynie ze swych obywateli i oryginalnych powództw cywilnych o odszkodowania - być może stąd wynika zaostrzenie przepisów.

Jeśli chodzi o faktyczne niebezpieczeństwo po zastosowaniu - nasze półprodukty, jak każda substancja na świecie, mogą u niektórych osób wywołać podrażnienia lub uczulenia. Do związków, w przypadku których zdarza się to nieco częściej, należą np. tlenochlorek bizmutu, związki chromu (czyli zieleni chromowe), ultramaryny i błękit pruski. Jeśli ktoś jest uczulony na np. nikiel, może spodziewać się uczulenia na chrom. Długotrwałe stosowanie będzie coraz bardziej podrażniało skórę i może prowadzić do zmian. Ale stanie się tak jedynie w przypadku, gdy jesteśmy na to uczuleni.
To samo dotyczy pozostałych półproduktów określonych jako niedozwolone do zastosowania w kosmetykach do oczu czy ust.
Proszę zwrócić uwagę, że pomimo iż wiadomo, że część osób jest uczulona na tlenochlorek bizmutu, nie wykluczyła go ze stosowania żadna z agencji amerykańskich czy europejskich.

Uogólniając, zastosowanie jakiegoś produktu do np. kosmetyku do oczu może skutkować podrażnieniem. Należy być czujnym przy wprowadzaniu nowych składników, któryś z nich może wywołać podrażnienie. Kupując gotowe produkty również możemy narazić się na podrażnienia czy uczulenia, bo któryś z nich może zawierać niepożądany składnik.
Co więcej, np. w przypadku skóry z zapaleniem atopowym (aktywnym w danym momencie) stosowanie kosmetyków (długotrwałe - codzienne) w ogóle może być niemożliwe. Tego typu skóra może (ale nie musi, wszystko zależy od przypadku) odpowiadać podrażnieniem niemal na wszystko co nie jest zgodne z sebum. Chodzi głownie o wysuszanie, na które ten typ skóry jest bardzo wrażliwy, jako że zaburzone jest wydzielanie substancji naturalnie natłuszczających. Skóra normalna lub po prostu sucha, nie będzie w ten sposób reagować. Skóra atopowa jest przypadkiem specjalnym.

Komentarze